Kurzusanyagok

Előadások, bibliográfiák, egyéb segédletek a tárgyak betűrendjében

IRODALOM

IRODALOM- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

KÖNYVTÁRI INFORMATIKA

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY

MAGYAR-SZLÁV NYELVI KAPCSOLATOK (ETR kód: masznyeka-2, oktató: Balázs L. Gábor)

  • A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára / [főszerk. Benkő Loránd ; szerk. Kiss Lajos, Papp László]  Bp. : Akadémiai K., 1967-1984 (Hozzáférés útvonala: SZTE -- BTK)

MAGYAR-SZLÁV NYELVI KAPCSOLATOK 3 (ETR kód: masznyeka-3, oktató: Balázs L. Gábor)

  • Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai, I. kötet, Bp. : Akadémiai K., 1974 (Hozzáférés útvonala: SZTE -- BTK)

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

NYELVÉSZET

POLITOLÓGIA

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

Utolsó frissítés: 2017. máj. 16. kedd, 14:18

Kiegészítő információk