Online katalógus

Belépés a könyvtár számítógépes katalógusába

Ismertető

Az Egyetemi Könyvtár számítógépes termináljain látható felület a Corvina nevű integrált könyvtári rendszernek a könyvtár olvasói számára készített számítógépes katalógusa, amely kapcsolatban áll a kölcsönzői modullal. Így lehetővé teszi:

  • az állományunkban lévő dokumentumok azonosítását,
  • az egyes példányok helyének megállapítását,
  • kölcsönzési információk lekérdezését.

Az adatbázisban szerepelnek az SZTE Egyetemi Könyvtár állományában lévő dokumentumok, beleértve az új épület elkészülte után beköltözött kari, intézeti, tanszéki könyvtárak anyagát is. Minden ilyen dokumentum lelőhelye az EK (Egyetemi Könyvtár) rövidítéssel kezdődik. A tanszéki, intézeti könyvtárak tulajdonában lévő dokumentumok egy része is megtalálható az OPAC-ban, ezek esetében a lelőhely-információ nem EK betűkkel kezdődik.

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ETSZK), a Mezőgazdasági Kar (MGK) és a Bolyai Intézet be nem költözött könyvtárainak anyaga is kereshető az Egyetemi Könyvtár számítógépes katalógusában. (A Bolyai Intézet anyaga itt is elérhető.)

Az Egyetemi Könyvtár különgyűjteményeinek (pl. Régi Könyvek Tára, Társadalomelméleti Gyűjtemény, Keleti Gyűjtemény, Zenei Gyűjtemény és Médiatéka, stb.) anyaga szintén szerepel az OPAC-ban, mint ahogyan az Egyetemi Bibliográfia keretében feldolgozott tételek is. Ez utóbbi, valamint a Médiatéka állománya külön keresőfelületen is elérhető.

Az OPAC-ban a könyvek mellett feldolgoztuk a folyóiratokat (nyomtatottakat és elektronikusokat egyaránt), a CD-ROM-okat, a kották zömét, a zenei hanghordozókat (CD és LP), és a DVD-ket is.

Egy könyv beazonosításához fontos tudni a következőket:

  • a katalógus nagyjából az 1965 óta vásárolt könyveink „virtuális katalóguscéduláit” tartalmazza . Korábbi években beszerzett anyag is előfordul benne, de nem teljes évek;
  • ebből következik, hogy korábbi művek keresésekor továbbra is szükség van a (betűrendes- és szak-) cédulakatalógus használatára;
  • ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a cédulakatalógusok építése 1996. szeptember 16-án lezárult.

Összefoglalva:

  • az 1965 előtt vásárolt könyvek döntő többsége egyelőre csak a cédulakatalógusban található meg;
  • az 1965 és 1996 szeptembere között feldolgozott művek egyaránt kereshetők az OPAC-ban és a cédulakatalógusokban;
  • az 1996 szeptemberét követően feldolgozott művek már csak az OPAC-ból kereshetők vissza.

Folyóiratok esetében érdemes tudni, hogy minden kurrens folyóirat szerepel az adatbázisban. A nem kurrens állományból is minden magyar nyelvű megtalálható az OPAC-ban, az idegen nyelvű állomány feldolgozása folyamatos. Hírlapok esetében csak a kurrens anyag érhető el. Az elektronikus folyóiratok mindegyike kereshető, az előfizetetteken túl sok szabadon elérhető forrás is.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2017. január 11. szerda, 15:21

Kiegészítő információk