Küldetés

A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára gyűjteményeivel, hagyományos könyvtári tevékenységével, elektronikus tartalom- és információ szolgáltatásaival valamint képzett és elkötelezett személyi állományával az Egyetem oktatási, kutatási feladatait támogató központi szolgáltató intézménye. Nyilvános könyvtárként az Egyetem polgárai mellett felhasználójának tekinti a Dél-alföldi régió polgárait is. Országos feladatkörű szakkönyvtári funkciója mellett hagyományosan hangsúlyos szerepet vállal az innováció területén, valamint a hazai könyvtárügy jelentős szakmai szervezeteiben és projektjeiben.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár az Egyetem széles körű oktatási, kutatási és tanulmányi tevékenységét

  • a hagyományos és nem hagyományos dokumentumok, információforrások dinamikusan fejlesztett gyűjteményeivel,
  • a külső információforrásokhoz való gyors és hatékony kapcsolat biztosításával,
  • a hallgatók, oktatók és kutatók által egyetemi és szakmai céljaik eléréséhez megkívánt hagyományos könyvtári és elektronikus szolgáltatásokkal segíti.

 Az SZTE Klebelsberg Könyvtár folyamatosan törekszik arra, hogy fejlesztéssel, új módszerek alkalmazásával a szolgáltatások biztosításához megfelelő szervezetet és a könyvtári és információs tevékenységet segítő környezetet, infrastruktúrát alakítson ki és tartson fenn.
 

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár feladatai

  • felsőoktatási központi könyvtári
  • I. osztályba sorolt tudományos nagykönyvtári
  • egyetemi könyvtári
  • országos feladatkörű szakkönyvtári és
  • regionális szerepköréből

következnek.

(1) A Klebelsberg Könyvtárnak mint az egyetem központi, önálló oktatási és tudományos szolgáltató intézményének alapvető feladata az egyetem szakirodalmi és könyvtári információs ellátásának biztosítása, részben saját gyűjteményeivel és szolgáltatásaival, részben más könyvtárakkal együttműködve.

(2) A Klebelsberg Könyvtár közvetlen egyetemi feladatai mellett országos feladatkörű szakkönyvtári és regionális könyvtári tevékenységet is végez. Nyilvános Könyvtárként részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében.

(3) A Klebelsbergi Könyvtár feladatrendszere:

a) az Egyetemen folyó oktatás és kutatás valamint tanulmányi munka és önművelődési tevékenység támogatása céljából rendszeresen gyarapítja hagyományos és nem hagyományos (elektronikus) dokumentumokból és információ forrásokból álló állományát, tehát a rendelkezésre álló források nagyságától meghatározottan beszerzi:

aa) az Egyetemen képviselt humán-és társadalomtudományok, élettudományok, élettelen természettudományok és mérnöki tudományok, a kapcsolódó alkalmazott és határtudományok szakirodalmát és információ forrásait,

ab) az általános és több tudományterülettel foglalkozó műveket,

ac) az egyetemi oktatás során felhasznált magyar és külföldi szépirodalmat,

ad) az egyetemtörténeti dokumentumokat és a régióhoz kapcsolódó helytörténeti szakirodalmat,

ae) az egyetemi közművelődési célokat szolgáló dokumentumokat

b) szervezi és fenntartja az állomány bibliográfiai ellenőrzést biztosító feltárását,

c) a könyvtári műveletek hatékony végzéséhez, a külső információforrások eléréséhez a legkorszerűbb információs technológiák alkalmazására törekszik,

d) a könyvtárat használók számára egyenlő esélyeket adó modern hozzáférést biztosít a saját állományához, a belső és külső információ forrásokhoz,

e) az állomány és az információk eléréséhez és használatához rendszeres szaktájékoztatást biztosít, különös tekintettel a felhasználó tudományos kutatási, oktatási vagy tanulmányi céljaira, egyéni igényeire,

f) az Egyetem hallgatói számára biztosítja az őket hallgatói jogukon megillető információgyűjtés, -hozzáférés könyvtári lehetőségeit,

g) az oktató, kutató, valamint tanulmányi munkához szükséges szakirodalom és információ minél teljesebb szolgáltatása érdekében együttműködik más könyvtárakkal és felsőoktatási intézményekkel,

h) olyan szakembereket alkalmaz, akik felkészültek és elkötelezettek az Egyetemi Könyvtár feladatainak teljesítésére

i) az egyetemi oktatómunkában közvetlenül is részt vesz az új és hagyományos információforrások területén a felhasználóképzésben, az oktatásban használt - elsősorban a digitalizált - segédanyagok készítésében és szolgáltatásában (e-learning), a könyvtáros-informatikus képzés szakmai hátterének kiegészítésében, a gyakorlati oktatás terepének biztosításában,

j) a város és a régió szakemberei számára nyilvános könyvtárként a könyvtári alapszolgáltatások biztosítja.
Utolsó frissítés: 2015. január 19. hétfő, 11:42

Kiegészítő információk