Pályázat

Európai uniós pályázati támogatással fejlesztik szolgáltatásaikat a szegedi felsőoktatási könyvtárak

 Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi  Infrastruktúra Operatív Programja keretében meghirdetett 'Tudásdepó-Expressz' pályázaton Szegedi Tudományegyetem 12 karának Egyetemi Könyvtára a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola könyvtárával közös konzorciumban 59.730 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. E támogatást a könyvtárak — a pályázati kiírásnak megfelelően — legfőbb stratégiai céljaik infrastrukturális alapját jelentő eszközök beszerzésére fordították. A pályázat megvalósítása 2009. őszétől 2010. március 31-ig tartott, az eszközök üzembe helyezése 2010. május végére megtörtént.

A pályázat során megvalósított fejlesztések:

Záró rendezvény

Sajtóvisszhang

A Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán megvalósított fejlesztésekről itt olvashat beszámolót.

Új szerverek rendszerbe állítása

Az új szerverek rendszerbe állításával jelentősen bővülő tárolókapacitás hosszú időre biztosítja az országosan egységes elektronikus szolgáltatások tökéletesítéséhez, valamint az elektronikus dokumentumok tárolásához szükséges biztonságos hátteret.

Az Egyetemi Könyvtár a kezdetektől fogva részt vesz az országos könyvtári szolgáltatások kidolgozásában csakúgy, mint a szolgáltatásokban. Egyik kezdeményezője és alapító tagja a Magyar Országos Közös Katalógusnak — hosszú éveken át szolgáltatója is volt az adatbázisnak. Itt történt meg a Bodza rendszer fejlesztése, amely több szogáltatás alapjává vált. Ezek közül kiemelkedő a MOKKA Régi Könyves Tagozatának közös adatbázisa, amely az 1851 előtt kiadott hungaricum-állomány katalógusa, beleértve a nemzeti bibliográfiának ezt az időkörét is. Szintén a Bodza-rendszer biztosítja — megfelelő bejelentő felülettel — a muzeális dokumentumok nyilvántartását.

Számos meglévő elektronikus szolgáltatásunk (elektronikus raktári kikérő, online "Mit kölcsönöztem?", illetve hosszabítás, digitális és nyomtatott másolatok igénylése, egyetemi bibliográfiai adatbázis és repozitórium-rendszer, tudománymetriai szogáltatás, elektronikus források otthoni elérése) további fejlesztése, valamint az Egyetemi Könyvtár digitális képtárának és képadatbázisának jelentős bővítése vált lehetővé e beruházással.

Image
Image

 

A nyilvános terekben elhelyezett számítógépek számának növelése

A nyilvános terekben elhelyezett számítógépek számának növelésével — összesen 40 új számítógépet vásároltunk — biztosítani tudjuk az egyre gyarapodó számú, elekronikusan elérhető információforráshoz (adatbázisok, e-kurzus-, és tananyagok, online folyóiratok, digitális, multimédiás dokumentumok) és a digitális szolgáltatásokhoz (online hosszabbítás, kölcsönzés előkészítő rendszer, digitális másolatigénylés, online médiatéka, elektronikus vizsgáztatás) való kényelmesebb, egyidejű hozzáférést.

Az Egyetemi Könyvtár az új épületben rendelkezésre álló nagyszámú nyilvános számítógép egy részét kezdettől fogva úgy helyezte el, hogy ezek körül kiscsoportos közös munkára is legyen lehetőség. Ez a csoportos tanulási tér pár év alatt olyan népszerűvé vált, hogy most, pályázati forrásból örömmel bővítettük az itt elhelyezett, s a régieknél sokkal korszerűbb, több, nagyobb erőforrás-igényű online szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő számítógépek számát.

Image
Image

 

RFID rendszer kialakítása

Az elnyert összeg egy részét az Egyetemi Könyvtár arra fordította, hogy dokumentumainak egy részét alkalmassá tegye önkiszolgáló, automatikus kölcsönzésre. Ez a világszerte egyre népszerűbb rendszer egyben arra is alkalmas, hogy segítségével digitális állományellenőrzés valósuljon meg.

Első lépésként egyik fontos különgyűjteményünk, a Médiatékának is otthont adó Zenei Gyűjtemény állományának kölcsönözhető dokumentumait tettük alkalmassá az önkiszolgáló kölcsönzésre. A gyűjtemény használóinak kényelmét biztosítja, hogy az itt kiválasztott dokumentumokkal már nem kell a Kölcsönzőben sorbanállniuk. Ez a rendszer ugyanakkor nagy segítség a — legnagyobb számban kottákat tematikus rendben tartalmazó — gyűjtemény állományának folyamatos ellenőrzésére, rendben tartására, a benne való könnyebb keresésre.

Image
Image
Image

 

WiFi szolgáltatás bővítése

Nagyteljesítményű hálózati aktív elemek beszerzésével jelentősen javulni fog a WiFi szolgáltatás. Könyvtárunkban csakúgy, mint a TIK épületében található Kogresszusi Központban jelentősen növekszik a saját számítógépet használók száma. WiFi eszközeinket jelentősen bővítettük és korszerűsítettük: új antennákat, s a biztonságos, egyenletesen nagysebességű internet elérését biztosító kontrollereket vásároltunk és helyeztünk üzembe. Ezek az eszközök egyben a biztosítékok arra, hogy az EDUROAM hálózatban is garantálni tudjuk 5 évre a kiszolgálás zökkenőmentességét, akár nagyobb, informatikai rendezvények alkalmával is.

Image
Image
Image
Image

 

Nagyteljesítményű színes dokumentumszkenner üzembe állítása

Digitális tartalomszolgáltatásunk egyik alappillére saját elektronikus dokumentumaink mennyiségének növelése. Erre kötelez bennünket úgy az ODR-szolgáltatásban való részvételünk, mint az a törekvésünk, hogy olvasóink számára távolról is elérhető szolgáltatásokat biztosítsunk.

Digitalizálási tevékenységünk felgyorsítását teszi szükségessé egyetemi repozitórium-szolgáltatásunk is: első körben a doktori disszertációk, a továbbiakban szakdolgozatok és oktatási anyagok elérhetővé tétele. Számos dokumentum (pl. régi, ritka nyomtatványok, savas papírra nyomtatott dokumentumok) esetében állományvédelmi szempontok is kényszerítenek a digitalizálásra. Ebbe az irányba mutat az a tény is, hogy egy-egy dokumentumból olykor csak kevés példánnyal rendelkezünk, s ezeket kell esetleg nagyszámú felhasználó számára — akár párhuzamosan is — biztosítanunk. Egy következő — egyetemi pályázat — keretében vállaltuk a részvételt egy, az egyetem történetével kapcsolatos művek, valamint az itt keletkezett munkák teljes szövegű elérését biztosító teljes szövegű adatbázis létrehozásában. Meglévő eszközállományunk kiegészítésére a pályázatból egy nagyteljesítményű színes digitalizáló eszközt vásároltunk, amelynek segítségével akár nagyobb méretű dokumentumok (pl. térképek, nagyméretű napilapok és egyéb kiadványok) elektronikus másolata is elkészíthető.

Image

 

A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének további javítása az informatika eszközeivel

A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének további javítása érdekében bővítettük azt az eszközparkunkat, amely a könyvtári szolgáltatások igénybevételét a gyengén látók számára is lehetővé teszi: a már meglévő eszközök mellé az Egyetemi Könyvtár hangszigetelt Braille-nyomtatót vásárolt.

Image
Image

 

Záró rendezvény

A pályázat záró rendezvényét 2010. március 17-én tartottuk, az ötödik alkalommal megrendezett, nagy népszerűséget elért Könyvtári Éjszakán. A már hagyományosnak számító és rendkívül sok látogatót vonzó éjszakai könyvtárismertető túráinkon a résztvevők megtekinthették a pályázati támogatásból beszerzett eszközöket, s a rendezvényen előadás is elhangzott a fejlesztésekről. A rendezvénynek mintegy 3500 látogatója volt, a túrákon illetve az előadásokon több, mint 500-500 résztvevőt regisztráltunk.

Image
Image
Image
Image
Image

 

Sajtóvisszhang

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Kiegészítő információk