Koronázási emlékek. Királykoronázás és patriotizmus a populáris kultúrában c. időszaki kiállítás

Az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, az SZTE Magyar Jogtörténeti Tanszéke és Európai Jogtörténeti Tanszéke, az MTA SZAB Jogi Szakbizottsága, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Solymossy Sándor Egyesület szervezésében, Szegedért Alapítvány támogatásával 2016. november 23-24-én Szegeden „Fogadd a koronát…” Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartása körül címmel konferenciát tartanak. Ehhez kapcsolódik a Koronázási emlékek. Királykoronázás és patriotizmus a populáris kultúrában c. időszaki kiállítás, amely 2017. január 31-ig tekinthető meg könyvtárunkban. 

Bővebben...

Emlékkiállítás dr. Kulka Frigyes tiszteletére

Dr. Kulka Frigyes (1925-1989) professzor 1959-ben került a Szegedi Orvostudományi Egyetem Sebészeti Klinikájára, ahol megszervezte és húsz esztendőn keresztül vezette a Mellkassebészeti Osztályt. 1979-ben a budapesti Orvostovábbképző Egyetemen folytatta működését, párhuzamosan látva el a Mellkassebészeti Tanszék és az I.sz. Sebészeti Klinika igazgatói teendőit – egészen haláláig. Briliáns szakmai tudásával és különleges kapcsolatteremtő képességével világszerte elismerést szerzett magának és a magyar sebészetnek.

Bővebben...

A vidék forradalma

A vidék forradalma – Szeged 1956
kiállítás az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjteménye által összeállított kiállítás bemutatja a forradalom fontosabb szegedi eseményeit, szereplőit és dokumentumait, kiemelve a városi emlékhelyeket és a MEFESZ újjáalakulását. Áttekintést ad az 1956-os szegedi események szakirodalmáról és válogatást annak fotódokumentumaiból, valamint a korabeli szegedi sajtó anyagán keresztül nyomon követhetővé teszi a forradalmi események kibontakozását. A kiállítás különlegessége, hogy először kerülnek bemutatásra eredeti ’56-os röplapok és plakátok, illetve a MEFESZ dokumentumai és pecsétje, amelyek az SZTE Klebelsberg Könyvtárban őrzött hagyatéki dokumentációból kerültek elő.

Bővebben...

Kiegészítő információk